skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Báo cáo AUN Tiếng Việt 2017 (Ngành Địa lý Tự nhiên)

Báo cáo AUN Tiếng Việt 2017 (Ngành Địa lý Tự nhiên)

Khoa Địa lý, tiền thân là Khoa Địa lý-Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về Địa lý và Quản lý đất đai hàng đầu Việt Nam, một địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã hội ghi nhận và người học tin tưởng.

Là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao hàng đầu Việt Nam về Địa lý, Địa hình quân sự, Địa chính/Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên môi trường, hầu như bất kỳ một cơ quan quản lý hay nghiên cứu từ trung ương tới các Sở, ban ngành ở địa phương liên quan đến các lĩnh vực này đều có cán bộ đến từ hàng nghìn cử nhân, hơn 100 nghiên cứu sinh cùng gần 800 học viên cao học đã được đào tạo trong 2 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, 01 chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, 6 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo tiến sĩ của khoa Địa lý.

Với những truyền thống và thành tựu đã đạt được, Khoa Địa lý rất vinh dự được tham dự vào mạng lưới kiểm định cấp chương trình của Hiệp hội Đại học Đông Nam Á và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng giúp Khoa được nhìn nhận lại hoạt động đào tạo của mình một cách khách quan, đồng thời tạo động lực cho việc cải tiến và phát triển chương trình, đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt được vị trí uy tín trong khu vực về Địa lý.

Khoa Địa lý trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Đảm bảo Chất lượng cùng các giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ hỗ trợ, các thế hệ sinh viên, nhà tuyển dụng đã hết lòng hỗ trợ Khoa trong việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá này.  

 

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Trưởng Khoa Địa lý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Chi tiết báo cáo tải về tại đây.