skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chương trình trao học bổng Dương Quảng Hàm năm 2017 và gặp gỡ cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình trao học bổng Dương Quảng Hàm năm 2017 và gặp gỡ cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm sau tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường ĐHKHTN tổ chức chương trình trao học bổng Dương Quảng Hàm năm 2017 và gặp gỡ cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm sau tốt nghiệp
Thời gian: 16h00 ngày 13 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Giảng đường lớn tầng 7 nhà T5
Thành phần tham dự
- Đại diện BGH, Lãnh đạo phòng CT&CTSV
- Đại diện lãnh đạo Khoa
- Chuyên viên phòng CT&STSV, trợ lý CTSV các Khoa
- Toàn bộ sinh viên nhận học bổng KKHT năm 2016-2017
- Toàn bộ sinh viên K59

Cán bộ các lớp K59 và các em sinh viên nhận học bổng KKHT lập danh sách sinh viên tham dự và nộp về phòng 611T5 trước ngày 11/12/2017.
Chi tiết thông tin mời xem tại đây.