skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en

Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en

 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

1.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:

- Năm học 2019 - 2020 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc trở lên;

- Ưu tiên HSSV: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

- Trường hợp học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng HSSV cùng khóa, có đủ tiêu chuẩn.

1.2. Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

- HS lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020;

- SV năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020;

- Có hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

HSSV được nhận học bổng Shinnyo năm học 2020 - 2021 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

  1. Chỉ tiêu học bổng:

2.1. Đối với học sinh: 19 học sinh nhận học bổng lần đầu và 32 học sinh nhận học bổng tiếp, theo đó:  

- Với học sinh lớp 10: 19 hồ sơ.

- Với học sinh đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (học sinh lớp 11, 12 trong danh sách gửi kèm): 32 hồ sơ. Học sinh nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những học sinh không đủ tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng học sinh khác cùng khóa học.

2.2. Đối với sinh viên: 05 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 9 sinh viên nhận học bổng tiếp.  

- Với sinh viên năm thứ nhất: 05 hồ sơ.

- Với sinh viên đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (trong danh sách gửi kèm): 9 hồ sơ. Sinh viên nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những sinh viên không đủ tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng sinh viên khác cùng khóa học.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng

- Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học.

- Học bổng dành cho HS: 200 USD/HS/năm học.

Thông tin chi tiết và hồ sơ hoc bổng xem tại Đây