skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Cựu sinh viên - doanh nghiệp - nhà tuyển dụng trao học bổng và giao lưu với sinh viên

Cựu sinh viên - doanh nghiệp - nhà tuyển dụng trao học bổng và giao lưu với sinh viên

Ngày 15/11/2017,  các cựu sinh viên là lãnh đạo doanh nghiệp đã về Trường trao học bổng và đối thoại với sinh viên. Đó là anh Cao Tiến Dũng, K41 Khoa Sinh học, hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Khoa học Biomedic; anh Chu Tuấn Anh - K40 Khoa Toán - Cơ - Tin học, hiện là Giám đốc APTECH Việt Nam; anh Nguyễn Minh Phong - K47 Khoa Địa lý - Giám đốc Công ty TNHH ANTHI Việt Nam. 

Thông tin chi tiết xin theo dõi tại đây