skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đăng ký học kỳ phụ Khoa Địa lý

Đăng ký học kỳ phụ Khoa Địa lý

Các em sinh viên đăng ký học kỳ phụ tại địa chỉ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KODDwWZw98TGaqXVF_jb2mQFejou9MDlCVyy0-BCG64/edit?fbclid=IwAR1mEKe23kE4-biA04djTRJLAbIYAHMrhCSQmgOLVPHQGmDZ20EAvuYdAMY#gid=0
Sau khi các em đăng ký, Khoa sẽ lập danh sách, lấy xác nhận của sinh viên đăng ký và gửi lên trường để nhà trường mở lớp môn học.