skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Gói thầu Đo vẽ địa hình bờ biển miền Trung

Gói thầu Đo vẽ địa hình bờ biển miền Trung

Thực hiện Gói thầu “Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên” được ký kết giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Phú Yên. Khoa Địa lý đã triển khai đợt khảo sát thực địa  thứ hai để đo đạc xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm ngoài thực địa  tại các huyện/ thành phố và xã ven biển tỉnh Phú Yên từ ngày 05/10/2017 đến ngày 05/11/2017.

Những hình ảnh đoàn khảo sát tại thực địa: