skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Annex

Học bổng Annex

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Công ty TNHH Điện tử Annex. Trị giá mỗi suất học bổng: 3.500.000đ/sinh viên/kỳ.
* Tiêu chuẩn xét chọn
- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập từ 2.5 trở lên. Điểm rèn luyện từ tốt trở lên. (Đối với sinh viên năm thứ nhất thì lấy kết quả thi THPTQG để xét chọn).
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Sinh viên chưa từng nhận học bổng nào khác trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
* Hồ sơ đăng ký
- Đơn xin học bổng (theo mẫu)
- Thông tin sinh viên (theo mẫu)
- Bảng điểm năm học 2018-2019
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn
- Bài phát biểu cảm tưởng
- Bản photo các giấy chứng nhận thành tích khác
Hồ sơ nộp tại phòng 611T5 chậm nhất 12h00 ngày 25/8/2019
Chi tiết xem tại đây