skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng BIDV 2017

Học bổng BIDV 2017

 1. Loại hình học bổng:
 2. Học bổng dành cho sinh viên:
 3. 1. Mức học bổng: 5.000.000VNĐ/sinh viên.
 4. 2. Số lượng: 20 sinh viên
 5. 3. Tiêu chuẩn:

- Học lực năm học 2016-2017 đạt loại giỏi (Thang điểm 10: kết quả học tập có điểm trung bình từ 8.0 trở lên; thang điểm 4: kết quả học tập có điểm trung bình từ 3.2 trở lên);

- Rèn luyện đạt loại xuất sắc;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể do Trường tổ chức;

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

 1. Học bổng dành cho học viên cao học:
 2. 1. Mức học bổng: 2.500.000VNĐ/học viên.

2.2. Số lượng: 8 học viên

 1. 3. Tiêu chuẩn:

- Là học viên khóa 2015-2017 có kết quả học tập từ khá trở lên (Thang điểm 10: kết quả học tập có điểm trung bình từ 7.0 trở lên; thang điểm 4: kết quả học tập có điểm trung bình từ 2.8 trở lên);

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế;

- Ưu tiên học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 1. Hồ sơ xét chọn học bổng
 • Đơn xin học bổng;
 • Bảng điểm năm học;
 • Bản trích ngang thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội;
 • Bản phô tô các loại giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen (nếu có);
 • Bản khai số tài khoản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)

Trường đề nghị mỗi khoa đề cử 03 sinh viên và 01 học viên cao học xuất sắc nhất đáp ứng các yêu cầu trên để Trường xét. Danh sách đề nghị và hồ sơ xin gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.320-T1) trước ngày 14/11/2017.