skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020

Học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo
Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 (riêng Khoa Y Dược có thêm sinh viên năm thứ 5, thứ 6).

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả
rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ (ngành Tiếng Nhật)

3

4

Trường ĐH Công nghệ

5

5

Trường ĐH Kinh tế

4

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y Dược

2

9

Khoa Quốc tế

2

TỔNG CỘNG

30

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2018-2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ nộp tại phòng 611T5 chậm nhất là ngày 19/9/2019.

Trân trọng thông báo./.