skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Ponychung năm học 2019-2020

Học bổng Ponychung năm học 2019-2020

Năm 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 04 suất học bổng từ Quỹ học bổng Ponychung - Hàn Quốc. Trị giá 600$/SV/năm
1. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên hệ đại học chính quy có điểm học tập đạt giỏi trở lên, điểm rèn luyện từ tốt trở lên
- Đối với sinh viên năm nhất: có kết quả cao trong kỳ thi THPTQG
- Ưu tiên sinh viên tham gia NCKH, có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động Đoàn - Hội
2. Hồ sơ xét chọn
- Bảng điểm năm học 2018-2019
- Bài phát biểu cảm tưởng
- Bài tìm hiểu về học bổng Ponychung
- Các chứng minh về thành tích học tập, NCKH,...
* Hạn nộp hồ sơ: trước 12h00 ngày 5/9/2019 tại phòng 611T5
Chi tiết xem tại đây