skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Shinnyo-en Nhật Bản 2017-2018

Học bổng Shinnyo-en Nhật Bản 2017-2018

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

1.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:

- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên HSSV: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

1.2. Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

- HS lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017;

- SV năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017;

- Có hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

HSSV được nhận học bổng Shinnyo năm học 2017-2018 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

  1. Chỉ tiêu học bổng:

2.1. Đối với học sinh: 20 học sinh nhận học bổng lần đầu và 34 học sinh nhận học bổng tiếp, theo đó:  

- Với học sinh lớp 10: 20 hồ sơ.

- Với học sinh đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (học sinh lớp 11, 12 trong danh sách gửi kèm): 34 hồ sơ. Học sinh nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những học sinh không đủ tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng học sinh khác cùng khóa học.

2.2. Đối với sinh viên: 05 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 10 sinh viên nhận học bổng tiếp.  

- Với sinh viên năm thứ nhất: 05 hồ sơ.

- Với sinh viên đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (trong danh sách gửi kèm): 9 hồ sơ. Sinh viên nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những sinh viên không đủ tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng sinh viên khác cùng khóa học.

  1. Trị giá mỗi suất học bổng

- Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học.

- Học bổng dành cho HS: 200 USD/HS/năm học.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

4.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo

- Bảng điểm học tập năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Nêu những kết quả đạt được sau khi nhận được học bổng Shinnyo;

- Kế hoạch, dự định cho tương lai nếu tiếp tục nhận được học bổng Shinnyo;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng năm học 2016-2017…(nếu có).

4.2.  Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo

- Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông/giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy năm 2017;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài không quá 02 trang A4);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Shinnyo năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới HSSV, tiến hành xét chọn theo đúng quy định, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên (320-T1), đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: thuyptl@vnu.edu.vn trước ngày 26/10/2017.
Mẫu file: app/web/upload/tinymce-source/41/Scholarships/shinnyoen 2017 2018.zip