skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Toshiba năm học 2019-2020

Học bổng Toshiba năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:
1. Mức học bổng
- Học bổng toàn phần: 200.000 yên
- Học bổng bán phần: 150.000 yên
2. TIêu chí:
- Tuối: dưới 27 tuổi đối với HVCH và dưới 30 tuổi đối với NCS
- có kết quả học tập từ 3.2 trở lên
- Có chứng chỉ tiếng anh B1 trở lên
- Đảm bảo đúng tiến độ của chương trình đào tạo
- Tham gia đầy đủ hoạt động của chương trình học bổng
3. Đối tượng ưu tiên
- Học viên có hoàn cảnh khó khăn
- Tham gia NCKH, có bài báo
- Có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội
* Hồ sơ đăng ký (theo mẫu đính kèm)
* Hạn nộp hồ sơ: Trước 12h00 ngày 26/8/2019 tại phòng 611T5
Chi tiết xem tại đây