skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Vừ A Dính

Học bổng Vừ A Dính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng
của Quỹ học bổng Vừ A Dính (gọi là học bổng Vừ A Dính) năm học 2017-2018 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Học sinh, sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số;
- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt
từ loại tốt trở lên.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.500.000 đồng/sinh viên; 1.000.000 đồng/học sinh.
3. Chỉ tiêu học bổng toàn trường: 10 học sinh, sinh viên.
4. Hồ sơ xét chọn học bổng
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo
mẫu);
- Bảng điểm năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản photo các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình… (nếu
có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên/học sinh xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ
riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển
học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường,
Điện thoại, Email, danh mục các loại giấy tờ có).
Trường đề nghị mỗi khoa giới thiệu 01 sinh viên, Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên
giới thiệu 04 học sinh đáp ứng các yêu cầu trên để Trường xét. Danh sách và hồ sơ xin gửi về
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.320-T1) trước 16h ngày 13/03/2018. Quá thời hạn
trên, đơn vị nào không gửi danh sách và hồ sơ thì học bổng sẽ được chuyển cho đơn vị khác.
Tài liệu đính kèm: SV download tại đây