skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hội thảo giới thiệu về Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019

Hội thảo giới thiệu về Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Công văn của Công ty Honda Việt Nam về việc tiếp tục hợp tác triển khai Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019. Để công tác triển khai Giải thưởng đạt hiệu quả tốt nhất nhằm mang lại nhiều giải thưởng cho sinh viên của Trường, Công ty Honda Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo giới thiệu về Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thời gian: 15h00, thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng 418 - Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thành phần: Các sinh viên tiềm năng để ứng tuyển Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019

Để sinh viên có thể tiếp cận và nắm bắt được nhiều nhất các thông tin về Giải thưởng thông qua buổi Hội thảo. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị các Khoa thông báo chương trình Hội thảo này tới sinh viên và cử 20 sinh viên tham dự, đồng thời lập danh sách sinh viên tiềm năng tham dự Hội thảo theo các điều kiện dưới đây:

  1. Đối tượng:

Là sinh viên 2 năm cuối của Trường hoặc vừa tốt nghiệp trong năm 2019 (dưới 25 tuổi).

  1. Thành tích học tập: Sinh viên đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí dưới đây (tính đến tháng 4/2019):

- Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (theo thang điểm 10) và 3.2 (theo thang điểm 4) trở lên.

- Sinh viên đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Trường (từ giải Khuyến khích trở lên)

- Sinh viên đã từng đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc gia trong những năm học Đại học.

  1. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội, ngoại khóa

Danh sách sinh viên tiềm năng ứng tuyển Giải thưởng Honda Y-E-S 2019 tham dự Hội thảo gửi về phòng 423, nhà T1(bản mềm gửi theo địa chỉnguyenthihonghoa@hus.edu.vn) trước 16h00 ngày 08/5/2019.