skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Kế hoạch nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65)

Kế hoạch nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65)

1. Nhà trường sẽ tổ chức nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65) theo kế hoạch sau đây:
Thông tin chi tiết xem thêm tại Đây

2. Thủ tục nhập học xem tại Đây

3. Mẫu hướng dẫn sơ yếu lý lịch xem tại Đây

4. Một số lưu ý, lời khuyên cho sinh viên, xem tại Đây