skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

NĂM HỌC 2012-2013

(Được ban hành kèm theo công văn số            /KHTN ngày     tháng     năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) 

            Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác học sinh, sinh viên (HSSV), Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch công tác học sinh sinh viên trong toàn trường một số công tác trọng tâm trong năm học như sau:

  1. Đón tiếp sinh viên năm thứ nhất Khóa QH.2012.T; học sinh lớp 10 và học viên sau đại học trúng tuyển năm 2012

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chủ trì lên kế hoạch chi tiết phối hợp với các đơn vị có liên quan như Phòng Đào tạo, Phòng KHTV, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trung tâm thông tin thư viện, Ban quản lí các kí túc xá, Ban chủ nhiệm các Khoa...thực hiện việc đón tiếp học sinh lớp 10, sinh viên năm thứ nhất  và học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) theo kế hoạch chung của ĐHQGHN và của nhà trường; tổ chức tiếp nhận sinh viên, cần thu đúng, đủ hồ sơ và các mức lệ phí theo quy định; chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trật tự, khoa học tạo ấn tượng tốt cho sinh viên và gia đình sinh viên trong ngày đầu nhập học.

Phòng CT&CTSV cung cấp các tài liệu cần thiết hướng dẫn cho sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viênn trường và Ban chủ nhiệm các Khoa cần chủ động phối hợp với các đơn vị nghiên cứu tổ chức gặp mặt tân sinh viên và các hoạt động tư­ vấn hỗ trợ giúp sinh viên mới nhập trường nhanh chóng hoà nhập vào môi tr­ường mới.

  1. Tổ chức Lễ khai giảng cho các hệ đào tạo

Phòng Chính trị và Công tác sinh chủ trì lên kế hoạch tổ chức lễ khai năm học mới cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học; thông báo ưu tiên sinh viên năm thứ nhất và các sinh viên được khen thưởng tham dự lễ khai giảng. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng tổ chức lễ khai giảng cho học sinh của Trường THPT Chuyên  Khoa học Tự nhiên. 

  1. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm

          Phòng CT&CTSV xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên đầu năm học trong toàn trường theo một số nội dung sau đây: 

- Quán triệt nội dung các Nghị quyết của Đảng; tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua. Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.

- Giới thiệu cho HSSV về Luật Giáo dục Đại học vừa được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố  tháng 07/2012, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013 và đặc biệt là Điều 8 về ĐHQG.

- Tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khi nhận được những thông tin, tài liệu, thư nặc danh, mạo danh, tin nhắn trên điện thoại, thư điện tử... có nội dung chưa được thẩm định hoặc sai trái về các tập thể, cá nhân, về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN.

- Giới thiệu truyền thống lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của Trường; giới thiệu phương hướng, kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được trong năm học 2012-2013 của Trường; giới thiệu về dự thảo “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo; Quy định về công tác sinh viên của ĐHQGHN; Kế hoạch cấp phát các loại học bổng; thông tin về chương trình tín dụng cho HSSV; Chương trình cho sinh viên vay vốn không lãi suất để thanh toán học phí của Ngân hàng UOB; Hướng dẫn của đơn vị liên quan đến công tác đào tạo và công tác HSSV; Quy định của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Bệnh viện ĐHQGHN....

- Giới thiệu các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, giáo dục về giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.

  1. Một số công tác về quản lý, hỗ trợ sinh viên
  2. 4.1. Công tác quản lý sinh viên

- Thực hiện nghiêm túc các Quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN.

- Tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong HSSV. Mở rộng, cải tiến các hình thức đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên theo hướng tăng tính hiệu quả nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các thắc mắc, thủ tục, đề nghị, vướng mắc của sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức, nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Triển khai các hoạt động của công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác.

  1. 2. Công tác phục vụ, hỗ trợ sinh viên

a. Thực hiện chế độ chính sách

- Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên vào đầu mỗi học kì (tháng 9 của học kì 1 và tháng 2 của học kì 2). Thu các giấy tờ chính sách như giấy hộ nghèo, con thương binh, con gia đình chính sách...để thực hiên chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Thời gian thu học kì 1 đến hết ngày 10/10/2012 và học kì 2 đến hết ngày 10/3/2013.

b. Thực hiện thu học phí  

- Thu học phí của sinh viên theo đúng quy định. Sinh viên nộp tiền học phí vào thẻ ngân hàng ATM cá nhân theo thông báo của phòng KHTV. Thời gian thu học phí học kì 1 trước ngày 20/11/2012 và học kì 2 trước ngày 30/4/2013. Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn quy định sẽ không được dự thi.

c. Học bổng

- Đối với học bổng khuyến khích học tập sẽ được nhà trường thực hiện theo đúng quy định và chi trả vào tài khoản ATM cá nhân của sinh viên. Thời gian thực hiện chi trả học bổng học kì 1 trước ngày 15/11/2012 và học kì 2 trước ngày 10/5/2013.

- Đối với học bổng tài trợ sẽ được nhà trường thông báo theo từng kế hoạch học bổng cụ thể cho sinh viên.

d.Thẻ sinh viên

- Mỗi sinh viên được cấp 1 thẻ sinh viên theo quy định của ĐHQGHN và 01 thẻ sinh viên liên kết tích hợp ATM. Sinh viên năm thứ nhất sẽ được nhận thẻ sinh viên trước ngày 30/9/2012. Sinh viên mất thẻ sẽ làm đơn và lên phòng CT&CTSV để làm thủ tục cấp lại.

e. Vay vốn ưu đãi:

- Sinh viên muốn vay vốn ưu đãi từ quỹ tín dụng học sinh sinh viên tại địa phương cần lấy mẫu giấy xác nhận có trên website của trường và lên phòng CT&CSTV xác nhận trước ngày 20/10/2012 (học kì 1) và trước ngày 30/3/2013 (học kì 2).

- Sinh viên muốn vay vốn không lãi xuất từ ngân hàng UOB cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục và sẽ được thông báo kế hoạch cụ thể.  

f. Hỗ trợ công nghệ thông tin

- Sinh viên được thực hiện cấp 01 tài khoản email của trường và 01 tài khoản để truy cập cổng thông tin đào tạo. Sinh viên năm thứ nhất sẽ nhận tài khoản email và tài khoản truy cập cổng thông tin đào tạo trước ngày 20/10/2012 và thực hiện khai báo thông tin sinh viên trước ngày 30/10/2012.

g. Về  công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm

- Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức hướng nghiệp để tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên. Gửi các thông tin tuyển dụng cho sinh viên và cựu sinh viên. Công tác này thực hiện triển khai theo cả năm học.

h. Về các hoạt động phong trào

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên (theo kế hoạch của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên)

i. Về các hoạt động  của sinh viên nội trú

Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, chính quyền địa phư­ơng, công an khu vực trong việc quản lý sinh viên, tổ chức th­ường kỳ các sinh hoạt chính trị, văn hoá, tư­ vấn tâm lý, sức khoẻ, việc làm, tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt cho sinh viên nội trú. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi sinh viên nội trú (Tết Dương lịch, Tết âm lịch; ).

k. Về chăm lo sức khỏe, giáo dục giới tính

- Khám sức khỏe định kì cho sinh viên năm thứ nhất (trước 30/10/2012).

- Tổ chức các buổi tư vấn sức khỏe, tư vấn tâm lí giới tính

- Phối hợp với Bệnh viên ĐHQGHN quan tâm, triển khai các hoạt động chăm lo sức khỏe cho học sinh sinh viên (khám chữa bệnh cho sinh viên, phun thuốc vệ sinh chống dịch....)

l. Đánh giá điểm rèn luyện

- Thực hiện đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên chính xác. Thời gian nộp kết quả đánh giá điểm rèn luyện về trường trước ngày 15/2/2013 (học kì 1) và trước ngày 15/9/2013 (học kì 2).