skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Khảo sát thực địa với công ty Nippon Koei. và tổ chức JICA (Nhật Bản) tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

Khảo sát thực địa với công ty Nippon Koei. và tổ chức JICA (Nhật Bản) tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

Từ kết quả của hai cuộc gặp gỡ giữa Nippon Koei, JICA với đại diện Khoa Địa lý và đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên (tổ chức ngày 07/11/2017 tại trụ sở công ty Nippon Koei) và cuộc gặp gỡ giữa đại diện nhóm nghiên cứu của Khoa Địa lý và công ty Nippon Koei (tổ chức ngày 04/11/2017 tại Khoa Địa lý). Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 10/11/2017, GS.TS. Nguyễn Cao Huần và TS. Trần Văn Trường, thay mặt nhóm nghiên cứu Địa lý Tài nguyên và Môi trường của Khoa Địa lý, đã có đợt khảo sát thực địa cùng các chuyên gia môi trường của công ty Nippon Koei và tổ chức JICA (Nhật Bản) tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên.

Mục tiêu của đợt khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là tôm hùm) và hiện trạng môi trường trên vịnh Xuân Đài nhằm xác định nguyên nhân và tìm giải pháp cho việc tôm hùm chết hàng loạt trên vịnh Xuân Đài vào tháng 5 năm 2017.

Tại cuộc khảo sát, các nhà khoa học của Khoa đã cùng các chuyên gia của công ty Nippon Koei và tổ chức JICA đã gặp gỡ các nhà quản lý, tổ chức điều tra điều tra hiện trạng nuôi trồng thủy sản, đo đạc môi trường nước vịnh, khảo sát xung quanh vịnh Xuân Đài, phỏng vấn người dân địa phương và tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa đoàn khảo sát với cán bộ và người dân địa phương.

Trên cơ sở các khảo sát trên thực địa và các dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu đã tư vấn cho tỉnh Phú Yên tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ và các giải pháp quản lý để giải quyết vấn đề khủng hoảng do nuôi trồng thủy sản (tôm hùm) trên vịnh Xuân Đài. Các nhà khoa học của Khoa sẽ tiếp tục cộng tác với phía Nhật Bản và tỉnh Phú Yên nhằm tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, tổng thể và một phần để giải quyết vấn đề tôm chết hàng loạt, cũng như hài hòa giữa nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường và phát triển các ngành kinh tế trên vịnh.