skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch dạy trực tuyến ngày 11 tháng 3 năm 2020

Lịch dạy trực tuyến ngày 11 tháng 3 năm 2020

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến ngày thứ 4 (11/3/2020)
1. Học phần môn Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số

Mã lớp học: xbvbxmu

Link meeting: https://meet.google.com/jtj-pgzp-ixq

Thời gian học: Thứ 4 (11/3/2020): 16h - 18h00

Thứ 5 (12/3/2020): 9h00 - 12h00