skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

NASA đầu tư công nghệ vào ngành học vũ trụ tại Việt Nam

NASA đầu tư công nghệ vào ngành học vũ trụ tại Việt Nam


Dự án Tình hình sử dụng đất, thay đổi và tác động ở Việt Nam, Campuchia và Lào được tổ chức từ sáng kiến của các nhà khoa học NASA sẽ kéo dài từ nay đến tháng 5/2021. 

Mục tiêu khoa học của nghiên cứu này là lập tài liệu định lượng về hiện trạng và tỷ lệ thay đổi độ che phủ và sử dụng đất và lập bản đồ về những thay đổi này liên quan đến chuyển đổi dân số và nhân khẩu học ở các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Campuchia và Lào. 

Thông tin chi tiết về bài viết được đăng tải tại: https://baotintuc.vn/giao-duc/nasa-dau-tu-cong-nghe-vao-nganh-hoc-vu-tru-tai-viet-nam-20180507225330845.htm