skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nộp Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên khóa QH.2015.T

Nộp Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên khóa QH.2015.T

Để hoàn thiện hồ sơ nhập học và chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên khóa
QH.2015.T, Nhà trường đề nghị các sinh viên nộp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
bản sao (mang theo bản chính để kiểm tra), những sinh viên đã nộp Bằng tốt nghiệp
Trung học phổ thông bản sao khi nhập học đầu khóa thì không phải nộp lại.
Thời gian nộp: từ ngày 06/3/2018 đến hết ngày 26/3/2018.
Địa điểm: P.321, Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi.
(cán bộ lớp liên hệ với Cô Chung để biết lịch nộp Bằng của lớp, số ĐT: 0936292691)
Nhà trường đề nghị Lãnh đạo Khoa thông báo cho sinh viên khóa QH.2015.T nghiêm
túc thực hiện thông báo này.