skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phiếu khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Phiếu khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Thân gửi các anh/chị cựu sinh viên khoa Địa lý tốt nghiệp năm 2016,

Khảo sát việc làm của cựu sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và bắt buộc đối với các Trường Đại học.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN mong muốn có mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường và Cựu sinh viên của Trường để có thông tin nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
Mọi thông tin, anh/chị có thể liên hệ với nhà trường qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại địa chỉ số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội, điện thoại 024 38581283, email: ctsv@hus.edu.vn.
Nhà trường chỉ sử dụng các thông tin của anh (chị) cung cấp để tổng hợp phục vụ công tác quản lý và liên hệ khi cần thiết (không cung cấp thông tin ra bên ngoài).
Nhà trường trân trọng cám ơn các Anh/ Chị cựu sinh viên dành thời gian thực hiện phản ánh này!

https://goo.gl/forms/wMhdOu9oaLBIHkpr2