skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo bảo vệ LATS của NCS Hoàng Quốc Lâm

Thông báo bảo vệ LATS của NCS Hoàng Quốc Lâm

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Hoàng Quốc Lâm.

Đề tài: "Nghiên cứu điều kiện địa lý phục vụ định hướng quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ huyện Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định"

Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số: 62850101                                                                 

Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.