skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo HĐ chấm LATS cấp ĐHQGHN của Nguyễn Thị Linh Giang

Thông báo HĐ chấm LATS cấp ĐHQGHN của Nguyễn Thị Linh Giang

Trường ĐH Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức Lễ bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN cho NCS Nguyễn Thị Linh Giang cụ thể như sau:

Đề tài: Cơ sở khoa học cảnh quan cho tổ chức không gian sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình"

Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường   

Mã số:  62850101(9850101.01)                                                                 

Thời gian: 9h00 ngày 18/6/2019

Địa điểm: Phòng 418, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Trân trọng,