skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 và lịch nhận phúc khảo

Thông báo kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 và lịch nhận phúc khảo

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018
VÀ LỊCH NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO           


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 trên cổng thông tin tuyển sinh: 
http://tssdh.vnu.edu.vn/.

Nhà trường cũng thông báo lịch nhận đơn phúc khảo bài thi các môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ đến hết 17h00 ngày 27/5/2018 tại phòng Sau đại học (mẫu đơn gửi kèm theo).

Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn thi. 

Mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây