skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo nhận hồ sơ tốt nghiệp K60

Thông báo nhận hồ sơ tốt nghiệp K60

Nhà trường thông báo lịch nhận hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên K60
Các bạn sinh viên K60 Khoa Địa lý tốt nghiệp đến phòng 321T1 từ 8h30 đến 9h30 để nhận hồ sơ
Khi đi mang theo thẻ sinh viên và giấy thu nhận sinh viên
Chỉ những sinh viên tốt nghiệp mới được nhận hồ sơ và nhận bằng vào ngày 28/6/2019
Chi tiết xem tại đây