skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp K60

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp K60

Thực hiện kế hoạch điện tử hóa thư viện, Ban lãnh đạo Khoa Địa lý yêu cầu sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm 2018-2019 ngành Địa lý Tự nhiên và Quản lý đất đai:
- Chậm nhất 1 ngày sau khi bảo vệ KLTN, SV chỉnh sửa nội dung KL theo góp ý của hội đồng
- Hoàn thiện file toàn văn nội dung KLTN và chuyển thành 1 file *.pdf. Tên file được đặt theo định dạng: KLTN_Ngành_Chuyên ngành_ Tên sinh viên
- Viết tóm tắt nội dung của KLTN trong khoảng 300 từ (theo mẫu). Các đặt tên file giống như file toàn văn nhưng thay cụm từ KLTN bằng TT. Bản tóm tắt phải được in ra và có xác nhận của GVHD
- Nộp file toàn văn và file tóm tắt (gồm của file word và pdf, kèm bản in có xác nhận của GVHD) cho thư vện khoa trước 15h30 ngày 10/6/2019 và lấy giấy xác nhận nộp tài liệu
- Nộp giấy xác nhận nộp tài liệu cho giáo vụ Khoa (cô Nguyễn Thị Thanh Huyền) trước 16h00 ngày 10/6/2019 để Khoa có cơ sở báo cáo về phòng Đào tạo làm thủ tục xét tốt nghệp ra trường
Chi tiết xem tại đây