skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo Seminar LATS của NCS Phạm Văn Mạnh

Thông báo Seminar LATS của NCS Phạm Văn Mạnh

Thông báo Seminar LATS của NCS Phạm Văn Mạnh
Bộ môn Bản đồ và địa thông tin tổ chức buổi Seminar cho NCS Phạm Văn Mạnh.

Đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới sự bảo tồn di sản thành phố Huế bằng công nghệ viễn thám và GIS"

Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Mã số: 62 44 02 14 (9440211.01)                                                                 

Thời gian: 14h00 ngày 06/5/2019

Địa điểm: Phòng 421, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự