skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và thành lập đơn vị trực thuộc Khoa Địa lý

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và thành lập đơn vị trực thuộc Khoa Địa lý

Trong những ngày cuối năm 2017, Khoa Địa lý đón nhận các quyết định về việc thành lập và thay đổi tên chính thức của một số đơn vị trực thuộc. Đây là một trong những bước đầu tiên trong việc tái cấu trúc Khoa và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo quản lý hiệu quả, thực hiện tốt chức năng đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội. Theo đó:

- Thành lập mới Tổ Văn phòng
- Bộ môn Địa chính đổi tên thành Bộ môn Quản lý đất đai
- Bộ môn Công nghệ Địa chính đổi tên thành Bộ môn Công nghệ và Thông tin đất đai
- Bộ môn Địa mạo đổi tên thành Bộ môn Địa mạo và Địa lý - Môi trường biển
- Bộ môn Địa nhân văn và Kinh tế Sinh thái đổi tên thành Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch
- Bộ môn Bản đồ - Viễn thám đổi tên thành Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

Riêng Bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS vẫn giữ tên cũ.

Xin được giới thiệu những thay đổi này. Kính chúc và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một năm 2018 tràn đầy năng lượng và thành công.

Khoa Địa lý.