skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tiếp GS Seungho Lee của Hội địa lý Hàn Quốc

Tiếp GS Seungho Lee của Hội địa lý Hàn Quốc

Sáng ngày 29/9/2017, GS.TS Nguyễn Cao Huần (Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam), GS.TS Trương Quang Hải (Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam) cùng một số thành viên của Khoa đã có buổi tiếp đón và làm việc với GS Seungho Lee (Chủ tịch Hội địa lý Hàn Quốc). Tại buổi gặp này, các giáo sư đại diện cho Hội Địa lý của hai nước đã trao đổi về tình hình giảng dạy Địa lý trong các Trường phổ thông và các Trường Đại học, cũng như các hướng nghiên cứu Địa lý ở hai nước.

Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đại diện cho Hội địa lý hai nước đã bàn về khả năng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, trao đổi học giả và đào tạo ngành Địa lý giữa Hội Địa lý Việt Nam và Hội Địa lý Hàn quốc.