skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tổ chức Chương trình giao lưu Cựu sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng với Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2017

Tổ chức Chương trình giao lưu Cựu sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng với Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2017

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến tổ chức Chương trình giao lưu Cựu sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng với Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2017.

Thời gian: 15h00 ngày 15 tháng 11 năm 2017 (Thứ 4)

Địa điểm: Giảng đường lớn tầng 7 - Nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Trường ĐHKHTN, Trưởng, phó các Phòng ban;

- Đại diện lãnh đạo Khoa;

- Chuyên viên Phòng CT&CTSV, trợ lý CTSV các Khoa;

- Sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 - 2017 của các Khoa;

- Các sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 của các Khoa có sinh viên được nhận học bổng Biomedic năm 2017;

Chương trình buổi Giao lưu: Có chương trình chi tiết kèm theo

Để chương trình được tổ chức thành công, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị các đơn vị cử cán bộ phụ trách và thông báo cho sinh viên thuộc thành phần tham dự của đơn vị mình được biết và tham dự đầy đủ. Danh sách sinh viên tham dự (không trùng lịch học) có xác nhận của lãnh đạo Khoa đề nghị gửi về Phòng CT&CTSV (P.320-T1) trước ngày 13/11/2017.