skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng khóa K60

Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng khóa K60

Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019
Thời gian: 8h-12h ngày 18/6/2019
Chi tiết xem tại đây