skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trao học bổng CARGC-McGill cho nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học

Trao học bổng CARGC-McGill cho nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học

Ngày 28/11/2017, Khoa Địa lý tiến hành trao học bổng CARGC-McGill cho nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Quỹ học bổng CARGC-McGill được thành lập trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu, trường ĐH Tài nguyên & Môi trường HN với Khoa Địa lý, trường ĐH McGill - Canada với mục đích tài trợ cho các NCS, HVCH và sinh viên Việt Nam thực hiện nghiên cứu tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong giai đoạn 2017 - 2020, mỗi năm quỹ cam kết tài trợ cho 01 NCS, 03 HVCH và 02 nhóm sinh viên.

Trong năm 2017, Khoa Địa lý có nhóm sinh viên sau nhận được học bổng này:

1. Kiều Thị Quyên (QH.2014/K59 Địa lý Tự nhiên)
2. Nguyễn Thu Hương (QH.2014/K59 Địa lý Tự nhiên)
3. Nguyễn Thị Hải Yến (QH.2014/K59 Địa lý Tự nhiên)
4. Nguyễn Phương Hà (QH.2015/K60 Địa lý Tự nhiên)

Tại buổi trao học bổng, thầy Trưởng Khoa- PGS.TS. Phạm Quang Tuấn đã trao đổi và động viên các em sinh viên tiếp tục phấn đấu, phát huy khả năng nghiên cứu tổng hợp trong giai đoạn học tập chuyên ngành, cố gắng đạt kết quả cao trong đợt nghiên cứu khoa học sinh viên vào tháng 4/2018.

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng Khoa cũng nhắc nhở các em lên kế hoạch công bố công trình nghiên cứu tại Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ X, tổ chức vào ngày 21-22/4/2018 tại Đà Nẵng, đây sẽ là cơ hội được cộng điểm báo cáo khoa học cho các em và làm dày thêm lý lịch khoa học khi tốt nghiệp.