skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hệ chính qui 2020 - 2021

Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hệ chính qui 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021, nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" cho sinh viên hệ chính qui năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại hội trường Ký túc xá Mễ Trì trong thời gian từ ngày 03/10/2020 đến ngày 07/11/2020.

Thông tin chi tiết xem thêm tại Đây