skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Giới thiệu

News

# Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Khoa Địa lý trở thành đơn vị đào tạo & nghiên cứu khoa học về Địa lý, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại về lĩnh vực Địa lý, Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đọc

# Lịch sử phát triển

Cách đây 50 năm (năm 1966), Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội) đã mở một ngành đào tạo mới - ngành Địa lý trực thuộc Khoa Địa lý - Địa chất. Sự ra đời ngành Địa lý ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển khoa học địa lý ở nước ta. Việc xây dựng ngành địa lý ngay từ những năm đầu đã góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách về điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, về hiểu biết quy luật phân hóa lãnh thổ phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng miền Bắc vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến năm 1997, ngành Địa chính ra đời (nay là Quản lý đất đai) cũng được đào tạo trong khoa Địa lý. Qua năm mươi năm phát triển, Khoa Địa lý đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học địa lý hàng đầu quốc gia. Khoa đã và đang xây dựng ngành Địa chính ngày càng có uy tín cao trong nước. Khoa có mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy và trò Khoa Địa lý có quyền tự hào chính đáng về những thành quả đã đạt được, nhưng cũng nhận thức rất rõ những đỉnh cao khoa học cần chinh phục ở phía trước. Lịch sử 50 năm của Khoa sẽ là điểm tựa vững chắc để chúng ta tự tin bước tiếp trên con đường làm rạng danh cho khoa học Địa lý và Địa chính / Quản lý đất đai nước nhà.

Tiếp tục đọc

# Đội ngũ cán bộ

Tiếp tục đọc

# Cơ cấu tổ chức

Tiếp tục đọc