skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Một số thông báo cho sinh viên trong HKI 2020-2021

Tiếp tục đọc

# Quy định hỗ trợ chi phí học tập dành cho ngành được ưu tiên đầu tư

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về việc ban hành "Quy định hỗ trợ chi phí học tập dành cho ngành được ưu tiên đầu tư"

Tiếp tục đọc

# Trung tâm tài năng trẻ FPT (FYT) tuyển dụng

Tiếp tục đọc

# Chương trình Workshop "Nhà tuyển dụng muốn gì ở bạn"

Tiếp tục đọc

# Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên (HSSV)....

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65)

Nhà trường sẽ tổ chức nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65) theo các nội dung sau đây....

Tiếp tục đọc

# Học bổng Mitsubishi 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 5 suất học bổng Mitsubishi

Tiếp tục đọc

# Học bổng Poso 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco

Tiếp tục đọc

# Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hệ chính qui 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021, nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân"....

Tiếp tục đọc

# Nhu cầu nhân lực ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản dưới góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia

Nhu cầu nhân lực ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản dưới góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia

Từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN chính thức bắt đầu tuyển sinh chương trình cử nhân Quản lý Phát triển Đô thị và Bất động sản. Ngành học mới này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và thiết thực với nhu cầu xã hội hiện nay

Tiếp tục đọc

# Học bổng Yamada 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến  tuần từ 23/3/2020 đến 27/3/2020

Tiếp tục đọc