skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Học bổng Posco năm học 2019-2020

Năm 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco - Hàn Quốc

Tiếp tục đọc

# Học bổng Toshiba năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba

Tiếp tục đọc

# Học bổng Annex

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Công ty TNHH Điện tử Annex.

Tiếp tục đọc

# Học bổng Ponychung năm học 2019-2020

Năm 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 04 suất học bổng từ Quỹ học bổng Ponychung - Hàn Quốc

Tiếp tục đọc

# Lịch học chính trị năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2019-2020, nhà trường tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân" cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020.

Tiếp tục đọc

# Danh sách Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Khoa Địa lý thông báo cho sinh viên các khóa danh sách Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020.

Tiếp tục đọc

# Thực tập Môn học Cơ sở Địa lý K62 Địa lý tự nhiên & Quản lý đất đai

Nằm trong khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (ĐLTN) và Quản lý đất đai (QLĐĐ) tại Khoa Địa lý, từ ngày 15/7/2019 sinh viên các lớp K62 ĐLTN và K62 QLĐĐ đã tham gia đợt thực tập kéo dài 2 tuần tại khu vực Ba Vì và Đồ Sơn

Tiếp tục đọc

# Thông báo nhận hồ sơ tốt nghiệp K60

Lịch nhận hồ sơ tốt nghiệp của K60

Tiếp tục đọc

# Gặp mặt sinh viên K60

Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tốt nghiệp năm 2019 với ban lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng

Tiếp tục đọc

# Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng khóa K60

Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Tiếp tục đọc

# Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp K60

Thực hiện kế hoạch điện tử hóa thư viện, Ban lãnh đạo Khoa Địa lý yêu cầu sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm 2018-2019 ngành Địa lý Tự nhiên và Quản lý đất đai:

Tiếp tục đọc

# Danh sách các tiểu ban báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Danh sách các tiểu ban báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Khoa Địa lý công bố danh sách 7 tiểu ban bảo vệ KLTN năm 2019

Tiếp tục đọc