skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý 2021 - 2022

Tiếp tục đọc

# Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa về Chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021...

Tiếp tục đọc

# Trường ĐHKHTN tuyển sinh mùa hai chương trình cử nhân Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

Nối tiếp thành công của mùa tuyển sinh đầu tiên với tỉ lệ trúng tuyển đạt 140% so với chỉ tiêu (gần 70 sinh viên trúng tuyển), năm học 2021-2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục tuyển sinh khóa 2 ngành “Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản”.....

Tiếp tục đọc

# Thông báo về đảm bảo an ninh trặt tự trong dịp Tết cho học sinh, sinh viên

Tiếp tục đọc

# Key bản quyền phần mềm FME từ Safe Software

Tiếp tục đọc

# Điểm rèn luyện của sinh viên năm học 2019 - 2020

Tiếp tục đọc

# Sự kiện chuỗi bài giảng đại chúng

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng Vingroup 2020 - 2021

Tiếp tục đọc

# Công văn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục đọc

# Thu học phí HKI năm học 2020 - 2021 và BHYT năm 2021 của sinh viên đại học chính quy

Tiếp tục đọc

# Thư cảm ơn các bên liên quan sau kiểm định AUN ngành Quản lý đất đai

 

Tiếp tục đọc

# Thông báo họp tái cấu trúc các ngành đào tạo của Khoa

Tiếp tục đọc