skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Key bản quyền phần mềm FME từ Safe Software

Tiếp tục đọc

# Điểm rèn luyện của sinh viên năm học 2019 - 2020

Tiếp tục đọc

# Sự kiện chuỗi bài giảng đại chúng

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng Vingroup 2020 - 2021

Tiếp tục đọc

# Công văn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục đọc

# Thu học phí HKI năm học 2020 - 2021 và BHYT năm 2021 của sinh viên đại học chính quy

Tiếp tục đọc

# Thư cảm ơn các bên liên quan sau kiểm định AUN ngành Quản lý đất đai

 

Tiếp tục đọc

# Thông báo họp tái cấu trúc các ngành đào tạo của Khoa

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2020 - 2021 như sau

Tiếp tục đọc

# Nhà trường tổ chức gặp mặt đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy 2020 - 2021

Tiếp tục đọc

# Học bổng Quỹ Học bổng và Văn hóa VN 2020 - 2021 cho sinh viên năm nhất

Tiếp tục đọc

# Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt

Tiếp tục đọc