skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Chuỗi Webinar của LCLUC mùa đông 2017

Vào mùa đông 2017 này, tổ chức NASA LCLUC sẽ tổ chức chuỗi series Webinar liên quan đến các lĩnh vực về biến đổi sử dụng đất ...

Tiếp tục đọc

# Cử sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Cử sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Tiếp tục đọc

# Báo cáo AUN Tiếng Việt 2017 (Ngành Địa lý Tự nhiên)

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN năm 2017 

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Địa lý Tự nhiên ....

Tiếp tục đọc

# Học bổng Excellent Grant của Đại sứ quán Pháp

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng ...

Tiếp tục đọc

# Học bổng BIDV 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2017 - 2018 như sau:

Tiếp tục đọc

# Thông báo bình xét "Gương Mặt Tiêu Biểu ĐHQGHN" năm 2017

Thực hiện chủ trương về công tác thi đua - khen thưởng của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, ...

Tiếp tục đọc

# Thông báo tham gia Bảo Hiểm Y Tế cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018, công văn số 415/CV-BHXH ngày 20/07/2017 và công văn số 554/CV-BHXH ngày 13/09/2017 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân ...

Tiếp tục đọc

# Học bổng Shinnyo-en Nhật Bản 2017-2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2017-2018

Tiếp tục đọc

# Thông báo học bổng NAGAO cho HVCH

Năm học 2017-2018, Quỹ Môi trường Thiên nhiên NAGAO (NAGAO Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng NAGAO cho học viên cao học của Việt Nam

Tiếp tục đọc

# Thông tin đoàn thực tập trắc địa

Thông tin đoàn thực tập trắc địa

Tiếp tục đọc

# Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Địa lý Tự nhiên (điều chỉnh năm 2015)

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo. 


Tiếp tục đọc

# Tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017

Tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017

Tiếp tục đọc