skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Đề án tuyển sinh đại học chính quy của năm 2017 của đại học quốc gia Hà Nội

Đề án tuyển sinh đại học chính quy của năm 2017 của đại học quốc gia Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Triết lý giáo dục của khoa Địa lý

Triết lý giáo dục của Khoa Địa lý được xây dựng theo 3 tiếp cận chính:

  • Học tập chủ động và học đi đôi với hành
  • Chất lưng cao
  • Trách nhiệm xã hội  

Tiếp tục đọc

# Chương trình HUS OPEN DAYS 2017

Chương trình HUS OPEN DAYS 2017

Tiếp tục đọc

# Các ngành học, chỉ tiêu, các tổ hợp xét tuyển năm 2017 trường Đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội

Các ngành học, chỉ tiêu, các tổ hợp xét tuyển năm 2017 trường Đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Quy chế tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Tiếp tục đọc

# Quyết Định về việc ban hành quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Quyết Định về việc ban hành quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Tiếp tục đọc

# Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

Tiếp tục đọc

# Điểm trúng tuyển 5 năm (2012-2016) vào trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển 5 năm (2012-2016) vào trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Thư viện Đại học Quốc gia

Thư viện Đại học Quốc gia

Tiếp tục đọc

# Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy học tập năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy học tập năm học 2016-2017

Tiếp tục đọc

# Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập năm học 2016 -2017

Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập năm học 2016 -2017

Tiếp tục đọc

# Lịch trình đào tạo 2016-2017

Lịch trình đào tạo 2016-2017

Tiếp tục đọc