skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Thông báo thu tiền bảo hiểm y tế năm học 2015-2016

Thông báo thu tiền bảo hiểm y tế năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Phòng học thông minh

Phòng học thông minh

Tiếp tục đọc

# Thông tin tuyển sinh của các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015

Thông tin tuyển sinh của các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2015

Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2015

Tiếp tục đọc

# Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Tiếp tục đọc

# Hướng dẫn công tác thi tuyển đại học chính quy năm 2015 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn công tác thi tuyển đại học chính quy năm 2015 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Kí túc xá

Kí túc xá

Tiếp tục đọc

# Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2015

Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2015

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015

Tiếp tục đọc

# Đề án tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia Hà Nội áp dụng từ năm 2015

Đề án tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia Hà Nội áp dụng từ năm 2015

Tiếp tục đọc

# Quy chế đào tạo đại học

Quy chế đào tạo đại học

Tiếp tục đọc

# Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

Tiếp tục đọc