skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2015

Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2015

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015

Tiếp tục đọc

# Đề án tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia Hà Nội áp dụng từ năm 2015

Đề án tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia Hà Nội áp dụng từ năm 2015

Tiếp tục đọc

# Quy chế đào tạo đại học

Quy chế đào tạo đại học

Tiếp tục đọc

# Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

Tiếp tục đọc

# Thông báo về công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2014-2015

Thông báo về công tác học sinh, sinh viên

đầu năm học 2014-2015

Tiếp tục đọc

# Cơ sở vật chất phục vụ Học sinh-Sinh viên

Cơ sở vật chất phục vụ Học sinh-Sinh viên

Tiếp tục đọc

# Khu giảng đường

Khu giảng đường

Tiếp tục đọc

# Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2014

Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2014

Tiếp tục đọc

# Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014

Tiếp tục đọc

# Liên hệ và đăng kí ở KTX khách quốc tế

Liên hệ và đăng kí ở KTX khách quốc tế

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Tiếp tục đọc