skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Tin Hoạt Động

News

# Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa lý

Tiếp tục đọc

# Kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa lý, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa lý, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tiền thân là Khoa Địa lý - Địa chất Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1966. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển Khoa Địa lý được khẳng định là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa lý - quản lý đất đai ...

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu CSS

Giới thiệu CSS

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Tiếp tục đọc

# Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường

Tiếp tục đọc

# Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Tiếp tục đọc