skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Tin Hoạt Động

News

# Thời khóa biểu kỳ hè năm hoc năm học 2015-2016

Thời khóa biểu kỳ hè năm hoc năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Lịch sử dụng phòng thí nghiệm

Lịch sử dụng phòng thí nghiệm

Tiếp tục đọc

# Thư cám ơn Lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa Lý

Tiếp tục đọc

# Bài hát Khoa Địa lý - Khúc hát tự hào

Tiếp tục đọc

# Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa lý

Tiếp tục đọc

# Kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa lý, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa lý, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tiền thân là Khoa Địa lý - Địa chất Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1966. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển Khoa Địa lý được khẳng định là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa lý - quản lý đất đai ...

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu CSS

Giới thiệu CSS

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Tiếp tục đọc

# Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường

Tiếp tục đọc

# Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Tiếp tục đọc