Trang chủ    Liên hệ         
 
  Giới thiệu
  Tin tức
  Thông tin sinh viên
  Đào tạo
  Đào tạo đại học
  Đào tạo sau đại học
  Nghiên cứu khoa học
  Hợp tác quốc tế
  Thư viện điện tử
  Hoạt động đoàn thể
  Thư viện ảnh
  Diễn đànNgười online: 7

Số lượt truy cập: 1,816,439

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây) đã có 45 năm phát triển. Nhiều sinh viên được đào tạo ở Khoa Địa lý hiện nay trưởng thành và giữ những trọng trách trong công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học.

Nội dung giảng dạy

Khoa Địa lý giảng dạy những kiến thức:

 • Các quy luật tự nhiên, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường trong mối quan hệ với con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
 • Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường và quy hoạch lãnh thổ;
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học Địa chính;
 • Hệ thống pháp luật và công nghệ quản lý đất đai; và
 • Các vấn đề tài nguyên - biến đổi môi trường toàn cầu, tai biến thiên nhiên.

CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khoa Địalý đào tạo 2 ngành Địa lý Địa chính với nhiều chuyên ngành khác nhau phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội:

Ngành Địa lý

Ngành Địa chính

 • Chuyên ngành Sinh thái Cảnh quan và Môi trường
 • Chuyên ngành Du lịch và Địa lý du lịch
 • Chuyên ngành Địa mạo & Tai biến thiên nhiên
 • Chuyên ngành Địa lý & Môi trường biển
 • Chuyên ngành Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
 • Chuyên ngành Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái
 • Chuyên ngành Địa lý tự nhiên
 • Chuyên ngành Quy hoạch vùng và Tổ chức lãnh thổ
 • Chuyên ngành Khoa học địa chính
 • Chuyên ngành Công nghệ địa chính
 • Chuyên ngành Kinh tế đất đai và Thị trường bất động sản
 • Quản lý đất đai và Môi trường
 • Kinh tế địa chính

Bằng kép hệ đại học hai ngành Địa lý và Địa chính: trong quá trình học tập, sinh viên học ngành Địa lý có thể đăng kí học bổ sung 50-55 tín chỉ của ngành Địa chính (so với 130-135 tín chỉ của toàn chương trình) để nhận được thêm Bằng cử nhân khoa học địa chính, và ngược lại, sinh viên học ngành Địa chính có thể học để nhận được Bằng cử nhân khoa học địa lý. Thời gian học bổ sung để lấy được bằng thứ hai chỉ kéo dài thêm 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp ngành học chính. Nếu sinh viên sắp xếp kế hoạch tốt và nỗ lực học tập, có thể nhận được cả hai bằng sau 4 năm: Bằng cử nhân địa lýBằng cử nhân địa chính. Việc nhận được hai bằng sẽ giúp cho cơ hội xin việc của sinh viên tăng lên gấp nhiều lần.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Khoa Địa lý đào tạo sau đại học ở cả 2 cấp độ: tiến sĩ và thạc sĩ với các mã số:

a. Đào tạo bậc Tiến sỹ các chuyên ngành:

 •   Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường Mã số: 62.85.15.01
 •   Địa mạo và cổ địa lý Mã số: 62.44.72.01
 •   Địa lý tự nhiên Mã số: 62.44.70.01
 •   Viễn thám và hệ thông tin địa lý Tuyển sinh từ năm học 2009-2010

Hàng năm, khoa địa lý đào tạo 10-15 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành trên. Hầu hết nghiên cứu sinh hiện đang công tác tại các cơ quan trực thuộc chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tổng tham mưu và các viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,...

b. Đào tạo bậc Thạc sỹ các chuyên ngành:

 •   Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường Mã số: 62.85.15
 •   Địa mạo và cổ địa lý Mã số: 62.44.72
 •   Địa lý tự nhiên Mã số: 62.44.70
 •   Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý Mã số: 60.44.76
 •   Địa chính Mã số: 60.44.80

Ngày 10/9/2009 Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đã chính thức kí kết hợp tác với ITC (Hà Lan) đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý đât đai và Địa chính. Khoa chính thức tuyển sinh từ năm học 2011-2012.

Hiện nay, số lượng học viên cao học có xu hướng gia tăng qua từng năm. Hàng năm có trên 40 học viên cao học theo học các chuyên ngành đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, những học viên này đã và đang phát huy năng lực tại các cơ quan nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

KHOA ĐỊA LÝ
 

^ Lên đầu trang   |   Trang chủ   |   Diễn đàn   |   Liên hệ   |   Email
Copyright by Faculty of Georaphy - VNU, 2008. All right reserverd.