skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đinh Thi Bảo Hoa

Đinh Thi Bảo Hoa

(ảnh)

PGS.TS. Đinh Thi Bảo Hoa

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: dinhthibaohoa@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ARlQ1EoAAAAJ&hl=vi

Thông tin trên ORDID: