skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hoàng Thị Thúy

Hoàng Thị Thúy

TS. Hoàng Thị Thúy


Vị trí công tác: Trợ lý sau đại học / giảng viên

Số điện thoại: 098 1939966

Email: hoangthuy.hus@gmail.com

Phòng làm việc: 439-T1

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:

Thông tin trên ORDID: