skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Bộ môn Quản lý đất đai

Bộ môn Quản lý đất đai

Bộ môn Quản lý đất đai

(Department of Land Management)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Tuấn
Phó chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Phin

1. Giới thiệu chung

Sự nghiệp đào tạo ngành Địa chính ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được khởi đầu cách đây 20 năm với sự khai sinh của một bộ môn mới: Bộ môn Địa chính. Bộ môn Địa chính thuộc Khoa Địa lý được thành lập theo Quyết định số 644/TC-TH ngày 20 tháng 9 năm 1997 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội.

Nhân sự ban đầu của bộ môn gồm 4 thành viên: GS.TSKH.Đặng Hùng Võ, Chủ nhiệm Bộ môn (cán bộ kiêm nhiệm), GVC. Nguyễn Đức Khả, Phó chủ nhiệm Bộ môn, GS.TSKH. Nguyễn Quang Mỹ và CN. Nguyễn Đức Linh. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng thực hành cho học viên, lãnh đạo khoa Địa lý và Bộ môn Địa chính đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chính (cũ) xây dựng được một đội ngũ Giảng viên thỉnh giảng vừa có trình độ chuyên môn giỏi, vừa có nhiệt tâm với ngành đào tạo như CVCC. Mai Xuân Yến (nguyên Vụ Trưởng Vụ Thanh tra, TCĐC), GVC. Nguyễn Thế Phương (Công ty Đo đạc ảnh và địa hình), KS. Đào Xuân Bái (Vụ KHCN, TCĐC),...Những năm sau đó đội ngũ cán bộ cơ hữu của Bộ môn Địa chính thường xuyên được bổ sung, đến năm 2006 tổng số cán bộ của Bộ môn đã có 10 cán bộ. Năm 2007, một số cán bộ của Bộ môn chuyển sang thành cán bộ nòng cốt cho thành lập Bộ môn Công nghệ Địa chính nên cho đến hiện nay Bộ môn Địa chính có 6 cán bộ (trong đó có 01 GS, 01 PGS, 01 TS, 3 NCS).

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Bộ môn gắn liền với tiến trình phát triển của ngành Địa chính tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với vai trò là bộ môn chủ  đạo về chuyên môn của ngành, Bộ môn Địa chính và Khoa Địa lý đã hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu của Tổng cục Địa chính xây dựng thành công chương trình đào tạo đại học  Địa chính mang dấu ấn như một thương hiệu chỉ có ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản và hiện đại, vừa mang tính ứng dụng cao ở Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa chính (từ năm 2012 đổi tên thành ngành Quản lý đất đai) đã phát huy được nghiệp vụ chuyên môn, một số đã nắm giữ những vị trí công tác quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về đất đai tại nhiều tỉnh và thành phố.

Song song với đào tạo hệ chính quy, Bộ môn Địa chính đã tích cực tham gia trong công tác đào tạo hệ vừa làm, vừa học tại các địa phương. Kết quả đào tạo một số lượng khá lớn Cử nhân Khoa học Địa chính đã góp phần không nhỏ trong bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đang đảm nhiệm công việc thuộc các lĩnh vực Quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý đất đai có trình độ cao sau đại học, Bộ môn Địa chính đã đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng chương trình và xúc tiến đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chính từ năm 2001. Tiếp theo bậc thạc sĩ, chương trình đào tạo tiến sĩ Quản lý đất đai đã được Bộ môn Địa chính kết hợp với Bộ môn Công nghệ Địa chính xây dựng và bắt đầu triển khai đào tạo từ tháng 8 năm 2016.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn Địa chính luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các hướng hiện đại được đưa vào nghiên cứu như: chính sách pháp luật đất đai trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất bền vững, kinh tế đất và thị trường bất động sản. Hầu hết các đề tài đều gắn kết với công tác đào tạo, giúp cho sinh viên và học viên cao học thực hiện thành công khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ. Bộ môn cũng tích cực tham gia các dự án hợp tác quốc tế, tiếp cận với sự phát triển của khoa học quản lý đất đai trên thế giới nhằm tăng cường năng lực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Đào tạo

* Đào tạo đại học

 - Đã tham gia đào tạo gần 1000 cử nhân khoa học Địa chính hệ đại học chính quy, trong đó từ năm 2007 đến nay (từ khi có phân chuyên ngành) hàng năm Bộ môn đảm nhiệm đào tạo theo hướng chuyên sâu về quản lý đất đai cho 30 – 50 sinh viên.

- Hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó có những sinh viên đạt giải nhất, nhì cấp Trường và cấp ĐHQG Hà Nội.

* Đào tạo sau đại học

- Tham gia giảng dạy và quản lý mã số đào tạo thạc sĩ Địa chính (từ năm 2012 đổi tên thành Quản lý đất đai).

- Hàng năm các cán bộ của Bộ môn hướng dẫn 10 – 12 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

3. Nghiên cứu khoa học

Từ 1997 đến nay, Bộ môn đã thực hiện thành công 34 đề tài, trong đó có 06 Đề tài nghiên cứu cơ bản, 14 đề tài cấp Đại học Quốc gia, 12 đề tài cấp Trường ĐH KHTN, 2 đề tài hợp tác quốc tế. Một số đề tài tiêu biểu:

- Xây dựng mô hình sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai tại các khu vực phân bố tái định cư thủy điện Sơn La.

- Nghiên cứu quá trình hình thành và mô hình quản lý, sử dụng đất ở các khu phố cổ Hà Nội.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý quỹ đất đai phục vụ phát triển đô thị thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ quản lý và sử dụng đất bền vững tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Nghiên cứu các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất khu vực phía Tây Nam thành phố Hà Nội.

Trong 20 năm qua các cán bộ của Bộ môn Địa chính đã công bố hơn 80 công trình trên các Tạp chí chuyên ngành, Hội nghị Khoa học Quốc gia, Quốc tế.

4. Hoạt động hợp tác quốc tế

Bộ môn đã tích cực tham gia và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức và các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới, tiêu biểu là Dự án hợp tác  với ITC, Đại học Twente – Hà Lan. Chương trình đã tổ chức được nhiều khóa đào tạo ngắn hạn nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý đất đai cho phía Việt Nam. Hiện nay Bộ môn đang tham gia hợp tác với nhiều tổ chức, trường đại học và viện nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án quản trị đất đai Tiểu vùng sông Mê Kông do Thụy Sĩ và Đức tài trợ.

5. Các hướng phát triển ưu tiên hiện nay

Là một Bộ môn đào tạo và nghiên cứu theo hướng chuyên sâu về khoa học quản lý nhà nước về đất đai, những hướng ưu tiên hiện nay Bộ môn đang phát triển gồm: 1) Chính sách và pháp luật đất đai; 2) Quy hoạch không gian sử dụng đất cho phát triển đô thị, nông thôn; 3) Quản lý tài chính đất đai; 4) Thị trường bất động sản; 5) Quản lý hành chính về đất đai; 6) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

6. Khen thưởng

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2002 – 2003; 2003 – 2004; 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2010- 2011; 2011 – 2012.

- Bằng khen của Giám đốc  ĐHQG HN năm 2003.

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG HN năm 2004.

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG HN năm 2006.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007.

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG HN năm 2011.

Các thành viên của Bộ môn được cấp trên tặng:

- Danh hiệu Anh hùng lao động (GS.TSKH. Đặng Hùng Vừ)

- Huân chương lao động hạng nhất (GS.TSKH. Nguyễn Quang Mỹ)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (GS.TSKH. Nguyễn Quang Mỹ và GVC. Nguyễn Đức Khả)

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GS.TSKH. Nguyễn Quang Mỹ và GVC. Nguyễn Đức Khả).

7. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

- Giai đoạn 1997-2003: GS. TSKH. Đặng Hùng Võ (Chủ nhiệm), GVC. Nguyễn Đức Khả (Phó chủ nhiệm).

- Giai đoạn 2004 - 2009: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ (Chủ nhiệm), GVC. Nguyễn Đức Khả và TS. Trần Văn Tuấn (Phó chủ nhiệm).

- Giai đoạn 2010 - 2016: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ (Chủ nhiệm), PGS.TS. Trần Văn Tuấn (Phó chủ nhiệm).

 - Giai đoạn 2016- 2019 : PGS.TS.Trần Văn Tuấn (Chủ nhiệm).

8. Cán bộ qua các thời kỳ

8.1. Các cán bộ đang công tác

ĐẶNG HÙNG VÕ

- Ngày và nơi sinh: 25/11/1946, Hà Nội

- Học vị, học hàm: TS/1985/Ba Lan; TSKH/1988/ Ba Lan/ GS/1992

- Chuyên môn: Trắc địa; Chính sách pháp luật đất đai; Kinh tế, tài chính bất động sản.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1997 đến nay
- Liên hệ: 024 38581420; danghungvo@gmail.com 

TRẦN VĂN TUẤN

- Ngày và nơi sinh: 09/10/1968, Hưng Yên

- Học vị, học hàm: KS/1993/Nga; TS/2000/ Nga, PGS/2009

- Chuyên môn: Quy hoạch sử dụng đất; Quản lý đất đai; Kinh tế đất và thị trường bất động sản.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 2000 đến nay 

- Liên hệ: 024 38581420; tranvantuan@hus.edu.vn  

PHẠM THỊ PHIN

- Ngày và nơi sinh: 11/3/1976, Nam Định

- Học vị, học hàm: KS/1998/ĐHNN Hà Nội; ThS/2002 ĐHNN Hà Nội /;TS/2013/ĐHNN Hà Nội

- Chuyên môn: Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính; Sử dụng bền vững tài nguyên đất; Pháp luật đất đai.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1999 đến nay 

- Liên hệ: 024 38581420; phamthiphin1103@yahoo.com 

PHẠM SỸ LIÊM

- Ngày và nơi sinh: 28/11/1983, Hà Nội

- Học vị, học hàm: KS/2008/Nga

- Chuyên môn: Thị trường bất động sản; Định giá bất động sản; Quản lý đất đai.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 2008 đến nay 

- Liên hệ: 024 38581420; phamsyliem@gmail.com 

ĐỖ THỊ TÀI THU

- Ngày và nơi sinh: 08/9/1986, Thái Bình

- Học vị, học hàm: CN/2009; ThS/2011/ ĐHQG Hà Nội

- Chuyên môn: Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất; Quản lý tài chính đất đai; Xây dựng và qNauản lý cơ sở dữ liệu địa chính.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 2009 đến nay 

- Liên hệ: 024 38581420; taithu88@gmail.com

TRỊNH THỊ KIỀU TRANG

- Ngày và nơi sinh: 25/4/1988, Yên Bái

- Học vị, học hàm: CN/2010/ĐHQG Hà Nội ; ThS/2012/ ĐHQG HÀ Nội

- Chuyên môn: Chính sách pháp luật đất đai; Thanh tra đất đai.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 2010 đến nay 

- Liên hệ: 024 38581420; trinhthikieutrang@gmail.com 

8.2. Các cán bộ đã công tác tại bộ môn

NGUYỄN QUANG MỸ

- Ngày và nơi sinh: 20/12/1939, Quảng Bình

- Học vị, học hàm: TS/1971/Liên Xô; TSKH/1991/ Liên Xô, GS/ 2002

- Chuyên môn: Xói mòn đất hiện đại; nghiên cứu hang động karst; Tai biến thiên nhiên.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1997 đến 2005

NGUYỄN ĐỨC KHẢ

- Ngày và nơi sinh: 17/6/1949, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/1971/ ĐHTH  Hà Nội

- Chuyên môn: Địa mạo; Quản lý đất đai.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1997 đến 2009

- Liên hệ: 024 38581420; nguyenkha176@gmail.com 

 

LÊ THỊ HỒNG

- Ngày và nơi sinh: 20/9/1960

- Học vị, học hàm: CN/2002/ ĐHQG Hà Nội; ThS/2007/ ĐHQG Hà Nội

- Chuyên môn: Quản lý đất đai.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1997 đến 2016

- Liên hệ: lethihongdc@gmail.com 

THÁI THỊ QUỲNH NHƯ

- Ngày và nơi sinh: 22/2/1970

- Học vị, học hàm: KS/1993/Nga; ThS/2000/ĐHNN Hà Nội, TS/2006/Nga

- Chuyên môn: Quy hoạch sử dụng đất; Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính; Kinh tế đất.

- Thời gian công tác tại bộ môn: từ 1998 đến 2008

- Liên hệ: ttqnhu@yahoo.com