skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Danh mục đề tài, dự án

Danh mục đề tài, dự án

Nhiệm vụ cấp Quốc gia

Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (KC.09.08/06-10)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất. Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Cạn. (42/2009/HĐ-NĐT, Hợp tác KHCN Việt Nam - Ấn Độ)

Nghiên cứu, đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh nam bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH-07, Đề tài chương trình biến đổi khí hậu-Bộ TN&MT)

Luận cứ khoa học cho hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đới bờ biển Đà Nẵng-Khánh Hòa. KC09.12/11-15

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tăng cường liên kết vùng của Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung bộ trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. TN3/T19 (Đề tài chương trình Tây Nguyên-Viện KH&CN VN)

Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm tại Thành phố Huế (di sản văn hóa) và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (di sản thiên nhiên) VT/UD-03/14-15

Tiếp cận không gian và các phương pháp đinh lượng áp dụng vào nghiên cứu hình thái phát triển đô thị Hà Nội.

Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc

Nafosted

Tiếp cận không gian và các phương pháp đinh lượng áp dụng vào nghiên cứu hình thái phát triển đô thị Hà Nội.

Ứng dụng viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu biến đổi môi trường và phát triển bền vững khu vực nông thôn miền núi Tây Bắc, Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tai biến thiên nhiên

Nghiên cứu cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ hoạch định không gian sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh vùng duyên hải Đông Bắc và Trung Trung Bộ (Nghiên cứu điểm tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Ngãi )

Nhiệm vụ cấp ĐHQGHN

Nghiên cứu vùng cảnh quan lãnh thổ Việt NamLào với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên, Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS

Thành lập xê ri bản đồ điện tử về dân cư, văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng cho các vường quốc gia đặc thù ở miền Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp vườn quốc gia Hoàng Liên và Xuân Thủy)

Nghiên cứu biến động bờ biển trong mối quan hệ với mực nước biển dâng phục vụ quy hoạch và quản lý môi trường đới bờ biển các tỉnh cực Nam Trung bộ - Đông Nam bộ

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ định hướng phát triển không gian đô thị phía tây Hà Nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý và sử dụng bền vững đất đai tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu lớp phủ và hiện trạng sử dụng đất phục vụ bảo tồn và phát triển đô thị ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt khu vực thành phố Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá bi ến đ ổi một số yếu tố địa lý bằng phương pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước huyện ven biển Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững các hồ nước, sông ngòi thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội (phía Nam và phía Bắc sông Hồng)/ QGTĐ.12.05

Tiếp cận phân tích không gian nghiên cứu vai trò và tầm quan trọng về kinh tế-xã hội của khu vực ngoại thành đối với sự phát triển của Hà Nội/ QG.12.19

Nghiên cứu, đánh giá biến đổi một số yếu tố địa lý bằng phương pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước huyện ven biển Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh. /  QG.12.20

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội / QGTĐ.13.08

Nghiên cứu đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất, di dân và sinh kế tại các xã ven biển thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh / QGTĐ.13.10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên hang động và cảnh quan karst độc đáo tỉnh Quảng Ninh / QG.14.10

Phát hiện biến động sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ tại Hà Nội bằng công nghệ  viễn thám và GIS

Hợp tác quốc tế

ClimLandLive-Delta: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng trên đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu tác động của hoạt động kinh tế - xã hội tới biến động sử dụng đất và môi trường tự nhiên trong khung cảnh 4biến đổi khí hậu toàn cầu (nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Hồng và vùng núi Tây Bắc Việt Nam)

ASBIOM-Delta: Ứng dụng phương pháp phân tích không gian đánh giá sự phát triển sinh khối rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

GEODEVLOC: Chiến lược phát triển địa không gian tại các địa phương.

Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất, nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc và Bắc Kạn

Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central Vietnam (CPIS)

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất dưới tác động của hoạt động Kinh tế - Xã hội và của biến đổi khí hậu toàn cầu (nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Hồng và miền núi Tây Bắc Việt Nam)

Hợp tác trong nước

Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500 phục vụ công tác bảo tồn làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh

Hà Tây (nay là TP. Hà Nội)

Quy hoạch sử dụng đất chi tiết các xã Hương Mạc, Tương Giang, Phù Khê, Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính ở quận Tây Hồ trong quá trình đô thị hóa

Thành lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng ven biển Nam Trung Bộ từ 030m nước tỷ lệ 1:100,000

Thành lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển của Định An - cửa Mỹ Thạnh tỷ lệ 1:100,000 

Thành lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên từ 0-

30m nước tỷ lệ 1:100,000

Khảo sát, kiểm tra và bổ sung mốc quy hoạch khu xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 phục vụ công tác bảo tồn làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thành lập bản đồ địa mạo vùng biển Cửa

Nhượng - Cửa Cung Hầu từ 30-100m nước tỷ lệ 1:500,000

Thành lập bản đồ địa mạo vùng biển Cửa

Nhượng - Thuận An, Ninh Chữ - Hàm Tân và

Vũng Tàu - Mũi Cà Mau từ 30-100m nước tỷ lệ 1:500,000

Xây dựng bộ dữ liệu không gian làng cổ Phú Hội (tỉnh Đồng Nai) và làng cổ Cái Bè (tỉnh Tiền Giang)

Động lực của chuyển đổi sử dụng đất ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Thành lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Cửa Hới - Quảng Thái từ 0-30m nước tỷ lệ 1:100,000

Thành lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Mũi Hải Vân (Đà Nẵng) - Bình Sơn (Quảng Ngãi) từ 0-60m nước tỷ lệ 1:100,000

Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/100,000 – 1/50,000 vùng biển Nga Sơn - Diễn Châu từ 0 - 30m nước

Xây dựng cơ sở dữ liệu tai biến thiên nhiên của tỉnh Hòa Bình

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tai biến môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển từ 0-60m nước tỷ lệ 1/100.000 (thuộc dự án Huế - Bình Định)

Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Bắc Giang 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về

các nguồn thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch bảo vệ môi trườnghuyện Đầm Hà đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển từ 0-60m nước tỷ lệ 1/100.000 (Dự án Huế - Bình Định)

Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường tỷ lệ 1/100.000 (Dự án Nga Sơn – Diễn Châu)

Xác định cấu trúc và mối quan hệ của các thành phần môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội trong việc hình thành các ổ sinh thái muỗi và vector truyền bệnh sốt rét ở Gia Lai

Đo đạc địa hình đáy biển tại độ sâu 5m, 10m  

Đánh giá tiềm năng đất phục vụ định hướng quy hoạch bền vững sử dụng đất nông nghiệp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đánh giá tiềm năng đất phục vụ định hướng quy hoạch bền vững sử dụng đất nông nghiệp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui - Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh