skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế là một trong những thế mạnh của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Các công trình tiêu biểu mà Khoa đã hợp tác thực hiện như:

 

Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế là một trong những thế mạnh của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Các công trình tiêu biểu mà Khoa đã hợp tác thực hiện như:

1.         Xây dựng Bản đồ Địa mạo Đông Dương, tỉ lệ 1/1.000.000; Địa mạo Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 . Công trình hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva 1985 - 1989, phía Việt Nam do PTS Nguyễn Quang Mỹ chủ trì.

2.         Nghiên cứu cảnh quan Việt Nam phục vụ việc sử dụng tổng hợp tài nguyên. Công trình hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva, 1987 - 1991, phía Việt Nam do GV Phạm Quang Anh chủ trì.

3.         Nghiên cứu hợp lý hoá quá trình canh tác trên đất dốc ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , 1983 - 1987. Hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Vacxava - Ba Lan, phía Việt Nam do GV Phạm Quang Anh chủ trì.

4.         Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên - sinh vật trong các hang động nhiệt đới . Hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Sophia, Bungari, 1989, phía Việt Nam do PTS Nguyễn Hoàn chủ trì.

5.         Quản lý tiến hoá đa dạng sinh học trong mối quan hệ với phương thức canh tác của dân cư tỉnh Lào Cai . Hợp tác với Đại học Bordeaux III, Pháp,   phía Việt Nam do GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ chủ trì, 1999 - 2003.

  6.         Tăng cường năng lực đào tạo về Viễn Thám và Hệ thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực môi trường và sức khoẻ ở Việt Nam , phía Việt Nam do GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ chủ trì, 2000 - 2005.

   

  Lễ khai trương phòng thí nghiệm ”Dự án tăng cường năng lực đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe ở Việt Nam”

  7.         Đổi mới nông thôn đồng bằng sông Hồng. Hợp tác với Đại học phụ nữ Nara, Nhật Bản, phía Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Cao Huần chủ trì, 1999 - 2002.

   

  Hợp tác với Đại học Phụ nữ Nara, Nhật Bản

  8.         Tiến hoá địa mạo của đới bờ trong Chương trình Delta sông Hồng. Hợp tác với Đại học Tổng hợp Utrech, Hà Lan, phía Việt Nam do PGS.TS Vũ Văn Phái chủ trì, 1998 - 2000.

  9.         Nghiên cứu biến đổi khí hậu lâu dài và cổ môi trường trong Hôlocen của rìa phía Đông delta sông Hồng . Hợp tác với Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản, phía Việt Nam do PGS.TS Vũ Văn Phái chủ trì, 2000 - 2001.

  10.      Nghiên cứu hang động Karst phục vụ du lịch khai thác tài nguyên, xây dựng công trình. Hợp tác với Hội hang động Hoàng gia Anh và Hội hang động Mỹ, phía Việt Nam do GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ chủ trì, 1996 - 2006.

  11.      Xây dựng và bảo vệ môi trường - Nghiên cứu tại TP Hà Nội. Hợp tác với Đại học Osaka, Nhật Bản, Phía Việt Nam do GS.TS Nguyễn Cao Huần chủ trì, 1999-2004, 2005-2009.

   

  Sơ đồ hợp tác quốc tế của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngoài ra, Khoa đang tiến hành một số hợp tác quốc tế theo hướng Địa lý nhân văn với Nhật Bản (Đại học Kansai, Đại học Otemon Garkuin, Đại học Tottori) với Canada (Đại học York, Đại học Montreal,...).

Trong chương trình hợp tác với Hội Hang động Hoàng gia Anh, Khoa Địa lý vinh dự có những đóng góp to lớn vào việc phát hiện, đo đạc và vẽ sơ đồ hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần vào việc UNESCO công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới. Gần đây nhất (10/4 - 14/4/2009), Khoa Địa lý cùng với Hội hang động Hoàng gia Anh đã khám phá ra hệ thống hang mới trong khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có hang Sơn Đoòng được xác định là hang động lớn nhất hiện nay trên thế giới.

   

  Cán bộ ngành Địa lý khảo sát Hang Phong Nha (Quảng Bình - 1994), Đề tài hợp tác với Hội Hang động Hoàng gia Anh

công 02 hội thảo quốc tế: ”Future vision of Hanoi city” (2005) và ”Redevelopment of Hanoi city” (2007) thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Cũng trong chươnTrong Chương trình hợp tác giữa các Trường Đại học trọng điểm (CUP) (1998 - 2008), Khoa Địa lý đã tổ chức thành công 02 hội thảo quốc tế: ”Future vision of Hanoi city” (2005) và ”Redevelopment of Hanoi city” (2007) thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Cũng trong chương trình này, nhiều cán bộ trong Khoa đã viết bài, tham dự và trình bày tại các hội thảo được tổ chức ở Nhật Bản.

12.  Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng trên đồng bằng sông Hồng.Hợp tác với Danida, do PGS.TS. Phạm Văn Cự chủ trì năm 2012-2013.

13. Nghiên cứu tác động của hoạt động kinh tế - xã hội tới biến động sử dụng đất và môi trường tự nhiên trong khung cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Hồng và vùng núi Tây Bắc Việt Nam). Nghị định thư Việt - Bỉ. Do PGS.TS. Phạm Văn Cự chủ trì năm 2010 - 2013.

14. Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất, nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc và Bắc Kạn. Nghị định thư Việt - Ấn. Do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch làm chủ trì năm 2010 - 2012.