skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Khoa Địa lý trở thành đơn vị đào tạo & nghiên cứu khoa học về Địa lý, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại về lĩnh vực Địa lý, Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ cụ thể:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản về địa lý, quy luật thành tạo, phát triển và tác động lẫn nhau của các địa quyển, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học Địa lý hiện đại, nhiệt đới, các vấn đề về tài nguyên - môi trường toàn cầu. Rèn luyện kỹ năng thành lập bản đồ các hiện tượng và quá trình tự nhiên, các dạng hoạt động sản xuất, mô hình hóa và sử dụng các phần mềm chuyên dụng nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ và diễn biến theo thời gian của các đối tượng địa lý ứng dụng vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Cơ hội việc làm
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và THPT, hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu thuộc các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư… ở các tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện, xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp, nông thôn, hoặc có thể được đào tạo tiếp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Các chuyên ngành đào tạo: Sinh thái Cảnh quan và Môi trường, Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý, Địa nhân văn và Kinh tế Sinh thái, Du lịch Sinh thái, Địa mạo và Tai biến thiên nhiên, Địa lý và Môi trường biển, Quy hoạch và Tổ chức lãnh thổ.

Các hướng ưu tiên bao gồm cả lý luận và thực tiễn: Đánh giá tổng hợp tiềm năng tài nguyên tự nhiên và nhân văn; Quy hoạch và tổ chức phát triển KT-XH; Du lịch sinh thái; Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường lục địa và ven biển; Ứng dụng viễn thám, Hệ thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên; Tai biến thiên nhiên và Quy hoạch bảo vệ môi trường.