skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về tuyển sinh đại học

Giới thiệu về tuyển sinh đại học

Khoa Địa lý hàng năm tuyển sinh với quy mô từ 150-200 sinh viên cho 4 ngành đào tạo bậc đại học:

1. Địa lý tự nhiên

2. Quản lý đất đai

3. Khoa học thông tin địa không gian

4. Quản lý phát triển đô thị và BĐS

* Chỉ tiêu và các mức điểm chuẩn


Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn các năm trước

2018

2019

2020

2021

2022

Địa lý tự nhiên

QHT10

30

A00, A01, B00, D10

15,0

16,0

18,0

20,2

 20,45

Quản lý đất đai

QHT12

80

A00, A01, B00, D10

16,35

16,0

20,3

24,2

 23,15

Khoa học thông tin địa không gian

QHT91

30

A00, A01, B00, D10

15,2

16,0

18,0

22,4

 22,45

Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

QHT95

65

A00, A01, B00, D10

 -

 -

21,4

25,0

 24,15


>> Xem thêm các phương thức xét tuyển, chỉ tiêu theo các phương thức và mức học phí

Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên hệ SĐT: 0902222142 (TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó Trưởng Khoa)