skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về tuyển sinh sau đại học

Giới thiệu về tuyển sinh sau đại học

Khoa Địa lý hàng năm tuyển sinh 2 đợt đối với các chương trình đào tạo bậc thạc sỹ và tiến sỹ.

1. Các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ:

>> Xem thông báo tuyển sinh thạc sỹ mới nhất tại đây

2. Các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ:
>> Xem thông báo tuyển sinh tiến sỹ mới nhất tại đây


Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên hệ qua bộ phận SĐH khoa Địa lý, SĐT: 0981939966 (TS. Hoàng Thị Thúy - trợ lý đào tạo SĐH)