skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thực tập Trắc địa đại cương

Thực tập Trắc địa đại cương

THỰC TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG KHÓA K67
Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Tháng 8/2023

=========

Vào ngày 24/08/2023, Sinh viên khóa 67 khoa Địa lý gồm các lớp K67 Địa lý tự nhiên, K67 Quản lý đất đai và K67 Khoa học thông tin Địa không gian đã tham gia đợt thực tập môn Trắc địa đại cương tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Đợt thực tập sẽ là thời gian các bạn sinh viên được củng cố lại kiến thức về trắc địa và bản đồ. Được làm quen với các loại máy phục vụ cho quá trình đo đạc như máy toàn đạc, máy thủy chuẩn,... sử dụng các phương pháp đo góc, đo độ cao, lưới khống chế và đo vẽ bản đồ. Từ cơ sở toán học trong đo đạc thành lập bản đồ khu đo Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Một số hình ảnh thực địa của các nhóm sinh viên tại Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Giảng viên hướng dẫn công tác ngoại nghiệp cho sinh viên trong quá trình thực tập

Sinh viên thực hiện công tác ngoại nghiệp trong đợt thực tập
Giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên thực hiện công tác nội nghiệp.  

Thông qua đợt thực tập này các bạn sinh viên được bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tiễn hơn, làm quen và xử lý các tình huống trong quá trình đo, tính toán và thành lập bản đồ, tạo cơ sở cho các môn học tiếp theo của ngành học.