skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng

Học bổng

1. Học bổng từ nguồn ngân sách nhà nước

Với hình thức đào tạo theo tín chỉ, nếu sinh viên đăng ký học các môn học tối thiểu 14 tín chỉ/học đối với chương trình đào tạo chuẩn; tối thiểu 18 tín chỉ/học kì đối với các chương trình đào tạo tài năng,.. có điểm rèn luyện loại khá trở lên và không có môn học nào dưới B điểm sẽ được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Mức học bổng KKHT cao nhất dành cho Hệ cử nhân khoa học tài năng lên đến 1,3 triệu đồng/1 tháng. Mỗi năm số tiền học bổng khuyến khích cấp cho học sinh, sinh viên là hơn 2 tỷ đồng. 

2. Học bổng ngoài ngân sách nhà nước

Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định trường, học sinh sinh viên còn được nhận rất nhiều loại học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền học bổng tài trợ khoảng 3 tỷ đồng/1 năm.

Một số học bổng ngoài ngân sách do các tổ chức tài trợ hằng năm.

3. Các thông báo về học bổng, học bổng du học

Các thông báo về học bổng được nhà trường gửi qua hệ thống email sinh viên, cựu sinh viên và cập nhật liên tục trên trang Fanpage tại địa chỉ: https://www.facebook.com/CTSVHUS

- Thông báo tuyển dinh đi học tại Liên bang Nga năm 2016

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ukraina năm 2016

Học bổng tiến sỹ của trường đại học Feng Chia, Đài Loan

-THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016

-Học bổng Chính phủ Trung Quốc cho học viên sau đại học

Chương trình đào tạo ngắn hạn sau đại học tại Đại học Kyoto, Nhật Bản

Chương trình học bổng Chính phủ Úc 

-Học bổng của Mạng lưới các trường đại học Asean tại Trường Đại học Daejeon, Hàn Quốc năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2016

Chương trình học bổng Sau đại học trường Đại  học Sejong (Hàn Quốc)

- Học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Tokyo Metropolitan University - Nhật Bản

- Học bổng thạc sỹ từ quỹ Okazaki Kaheita - Nhật Bản

-Học bổng của Viện sáng lập công nghệ Grenoble (Grenoble INP), Pháp 2015 

-Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học ở Trung Quốc năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học ở Hung-ga-ri năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học về Năng lượng nguyên tử tại Nga năm 2015

Thông báo học bổng dành cho tân sinh viên năm 2014 của Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin